(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Datum: 27. 5. 2020 Pridelovalce česna obveščamo, da se v posevkih česna začela pojavljati česnova rja. Bolezenska znamenja česnove rje je mogoče opaziti na spodnjih listih v man...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Posevki pšenice v SV Sloveniji prehajajo v fazo cvetenja, odvisno od sorte, časa setve. V tej fenofazi je velika možnost okužb z boleznimi klasa, še posebej fuzarioz žit. Ob napo...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 18 - 19 (8 do 9 listov raz...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: plodiči večji od 20mm in sekundarno odpadanje plodičev (BBCH 72-73). V času med 13. in 21. majem j...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Solatnice)
Na nekaterih sortah solate se je na spodnjih listih pričela pojavljati solatna plesen. Bolezen se je pričela pojavljati na rastlinah na prostem, na starih in mladih rastlinah. Za...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc