(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Posevki zelja namenjeni poletni pridelavi so na območju JV Slovenije v različnih razvojnih fazah (BBCH 19 in naprej). Želeli bi vas opozoriti na pojav različnih gosenic (sovke, ka...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Pri pregledu posevka zelja smo opazili osebke kapusovih bolhačev, ki povzročajo škodo na mladih sadikah kapusnic. V primeru prerazmnožitve lahko posevke zaščitite s pripravkom: D...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja(Jugovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Sajenje kapusnic (zelje, cvetača, brokoli, ohrovt, …) je na območju JV v polnem teku. Pred naletom kapusove muhe lahko rastline ob sajenju zaščitite z agrokopreno ali proti insektn...
Preberi več...

Pripravila: Peterlin Andreja