(Jugovzhodna Slovenija/Koruza)
Na posameznih poljih koruze je zaslediti poškodbe na rastlinah, ki jih največkrat povzročajo škodljivci iz dveh skupin in sicer so to talne sovke ter strune. V tem času zatiranje o...
Preberi več...

Pripravila: Smiljana Tomše(Jugovzhodna Slovenija/Koruza)
Na posameznih poljih koruze je zaslediti poškodbe na rastlinah, ki jih največkrat povzročajo škodljivci iz dveh skupin in sicer so to talne sovke ter strune. V tem času zatiranje o...
Preberi več...

Pripravila: Smiljana Tomše(Jugovzhodna Slovenija/Koruza)
Po razvoju koruze enega do pet listov priporočamo uporabo naslednjih herbicidnih pripravkov: proti enoletnim in širokolistnim plevelom uporabite: CAMBIO (kambio), BANVEL 480 S, HE...
Preberi več...

Pripravila: Smiljana Tomše(Jugovzhodna Slovenija/Koruza)
Na posameznih poljih koruze je zaslediti poškdbe na rastlinah, ki jih največkrat povzročajo škodljivci iz dveh skupin in sicer so to talne sovke ter strune. V tem času zatiranje om...
Preberi več...

Pripravila: Smiljana Tomše(Jugovzhodna Slovenija/Koruza)
Po razvoju koruze enega do pet listov priporočamo uporabo naslednjih herbicidnih pripravkov: proti enoletnim in širokolistnim plevelom uporabite: CAMBIO (kambio), BANVEL 480 S, HE...
Preberi več...

Pripravila: Smiljana Tomše