(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Grozdje v vinogradih vinorodne dežele Posavje zori, jagode se mehčajo (85 po lestvici BBCH). V času nestanovitnih vremenskih razmer priporočamo spremljanje dozorevanja in ukrepanj...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Glede na izkušnje iz preteklih let plodova vinska mušica tudi na območju JV Slovenije v vinogradih povzroča čedalje večje težave. Zato pridelovalcem svetujemo, da za namene spremlj...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
V vinorodni deželi Posavje so zgodnje sorte v vinogradih na stopnji mehčanja jagod (83 - 85 po lestvici BBCH), kasnejše sorte pa na začetku zorenja (BBCH 81). Pri varstvu pred per...
Preberi več...

Uredila: Karmen Rodič(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
V vinorodni deželi Posavje so vinogradi na stopnji začetka zorenja (81 – 83 po lestvici BBCH). Pri varstvu pred peronosporo vinske trte potekajo zadnja tretiranja. Uporabite lahko...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec(Jugovzhodna Slovenija/Vinska trta)
V vinorodni deželi Posavje se večina jagod v grozdu med seboj dotika in postopoma prehaja v zorenje (79 – 81 po lestvici BBCH). Pri varstvu pred peronosporo vinske trte bodite za ...
Preberi več...

Pripravil: Domen Bajec