(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Obvestilo za pridelovalce jabolk Še vedno svetujemo preprečevanje okužb poznega škrlupa ter skladiščne bolezni. Zaradi padavin je v nasadih na zaprtih legah mogoče pričakovati poj...
Preberi več...

Pripravila: Smiljana Tomše(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Obvestilo o hruševem ozigu Sadjarje opozarjamo, da izvajajo redne preglede nasadov gostiteljskih rastlin hruševega oziga ter so pri tem pozorni na vsa sumljiva bolezenska znamenja...
Preberi več...

Pripravila: Smiljana Tomše(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Vse sadjarje opozarjamo, da izvajajo redne preglede nasadov ter so pri tem pozorni na vsa sumljiva bolezenska znamenja. Posebna pozornost je potrebna v nasadih, ki so bili prizadet...
Preberi več...

Pripravila: Smiljana Tomše(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Vse sadjarje opozarjamo, da izvajajo redne preglede nasadov ter so pri tem pozorni na vsa sumljiva bolezenska znamenja. Posebna pozornost je potrebna v nasadih, ki so bili prizadet...
Preberi več...

Pripravila: Smiljana Tomše(Jugovzhodna Slovenija/Pečkarji)
Obvestilo za pridelovalce jabolk V tem času se z izvajanjem rednega varstva preprečuje okužbe poznega škrlupa ter skladiščne bolezni. Zaradi dežja pa je v nasadih na neprevetrenih...
Preberi več...

Pripravila: Smiljana Tomše