(Severovzhodna Slovenija/Pečkarji)
V času odpadanja listja jablan in hrušk nastajajo na poganjkih številne odprte rane, ki predstavljajo vhodna mesta za povzročitelje bolezni. Da zmanjšamo možnost novih okužb, je po...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Žita)
V severovzhodni Sloveniji je večina ozimnih žit posejana. Ozimni ječmen, ki je bil v optimalnem roku posejan, je v fazi 1-2 listov BBCH 11-12, pšenice v fazi vznika. V zadnj...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji se posevki oljne ogrščice hitro razvijajo. Na nekaterih sortah se pojavlja suha trohnoba stebla ogrščice (suha trohnoba zelja Leptosphaeria maculans = Phoma lingam...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Koščičarji)
Listje na koščičarjih je v fazi odpadanja, pri tem nastale rane pa omogočajo okužbe z boleznimi lesa (ožig breskove skorje in breskov rak). Za preprečevanje okužb z omenjenimi bole...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Pri pregledu posevkov pora, česna v SV Sloveniji so bile odkrite prve poškodbe, ki jih povzroča porova zavrtavka ter prvi odrasli osebki. Na manjših površinah česna, navadne če...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc