(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Pri pregledu posevkov pora in česna v SV Sloveniji so bile odkrite prve poškodbe, ki jih povzroča porova zavrtalka ter prvi odrasli osebki. Opaženi so samo posamezni vbodi na lis...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V preteklem tednu smo ugotovili povečan ulov kapusove muhe na prehranske vabe. Zato priporočamo pregled sadik na prisotnost jajčec, ki so odložene v zemljo tik ob rastlinah. Pripor...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V zadnjih dveh tednih ugotavljamo povečan nalet kapusove hržice. V nevarnosti so predvsem sadike kapusnic, ki so v fazi oblikovanja glave. V primeru, da se na listih kapusnic pojav...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V prvi polovici meseca junija ugotavljamo povečan nalet metuljčkov kapusovega molja. Na komaj presajenih sadikah se močneje pojavljajo tudi bolhači. Pridelovalcem kapusnic priporoč...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Na nekaterih lokacijah v severovzhodni Sloveniji opažamo večji pojav resarjev. Priporočamo, da pregledate posevke ali pa nastavite modre lepljive plošče za spremljanje populacije...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc