(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Pri pregledu posevkov pora in česna v SV Sloveniji so bile odkrite prve poškodbe, ki jih povzroča porova zavrtalka ter prvi odrasli osebki. Opaženi so samo posamezni vbodi na lis...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V prvi in drugi dekadi meseca septembra se vedn ugotavljamo povečan nalet metuljčkov sovk in kapusovega molja. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na priso...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V klobučevini smo v tem tednu ponovno odkrili večje število odloženih jajčec kapusove muhe. Zato priporočamo pregled sadik na prisotnost jajčec, ki so odložene v zemljo tik ob rast...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Korenovke)
Obveščamo vas, da smo v tem tednu na rumenih lepljivih ploščah na posevkih korenja ujeli osebke korenjeve muhe (Chamaepsila rosae). Gostiteljske rastline korenjeve muhe so korenovk...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Ostalo)
KUMARNA PLESEN Pridelovalce vrtnin obveščamo, da se je na kumarah močno povečala možnost okužb s kumarno plesnijo. Za preprečitev okužb je mogoče uporabiti sledeče pripravke; Al...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik