(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Pri pregledu posevkov pora, česna v SV Sloveniji so bile odkrite prve poškodbe, ki jih povzroča porova zavrtavka ter prvi odrasli osebki. Na manjših površinah česna, navadne če...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Plodovke)
Paprika je fazi zorenja. V zadnjih dveh tednih ugotavljamo povečan ulov različnih vrst metuljev na feromonske vabe. Škodo na plodovih paprike naredijo gosenice sovk,kot tudi gos...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V prvi dekadi meseca avgusta ugotavljamo povečan nalet metuljčkov sovk in kapusovega molja. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost gosenic. V pr...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V prvi polovici meseca julija ugotavljamo povečan nalet metuljčkov nekaterih vrst sovk. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost gosenic. V prim...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V klobučevini smo v tem tednu ponovno odkrili odložena jajčeca kapusove muhe. Zato priporočamo pregled sadik na prisotnost jajčec, ki so odložene v zemljo tik ob rastlinah. Pripo...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc