(Severovzhodna Slovenija/Oljne buče)
V SV Sloveniji so vremenske razmere pospešile razvoj oljnih buč in pogoje za okužbo s plesnijo bučnic (Pseudoperonospora cubensis). Za zatiranje plesni bučnic lahko uporabimo nasle...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Oljne buče)
Olje buče so v fenološki fazi prvi do drugi pravi list na glavnem steblu je v celoti razgrnjen (BBCH 101 do 102). Vremenske razmere v zadnjem tednu so omogočila nagel pojav listnih...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljne buče)
Setev oljnih buč se je že pričela v preteklem tednu, padavine omogočajo dobre pogoje za delovanje 'talnih' herbicidov. Plevele v oljnih bučah lahko zatiramo pred setvijo s plit...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc