(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Na strniščih zatiramo večletne plevele kot so njivski slak, plazeča pirnica, prsati pesjak, njivski osat, dresni, topolistna kislica (t.i. ščavje) in druge kislice, navadni pelin...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljne buče)
Olje buče so v SV Sloveniji v zelo različnih fenoloških fazah, od faze kličnih listov (BBCH 100), pa do prvi do drugi pravi list na glavnem steblu, ki je v celoti razgrnjen (BBCH...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Krompir)
V preteklem tednu smo že opazili prve izležene ličinke koloradskega hrošča. V prihodnjih dneh lahko pričakujemo pospešeno izleganje ličink. Zatirati je potrebno nižje razvojne stad...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Na posevkih žit so na nekaterih lokacijah se vedno močno prisotni rdeči listni strgači, v vseh razvojnih stadijih, predvsem različni stadiji ličink, odrasli in tudi jajčeca. Na n...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Posevki pšenice so v fazi klasenja (BBCH 58-60), le najbolj zgodnje sorte kot npr. Valbona so že v fenološki fazi cvetenja. Za doseganje visokih in zdravih pridelkov žit,...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc