(Severovzhodna Slovenija/Žita)
V SV Sloveniji je večina ozimnih žit posejana. Ozimni ječmen, ki je bil v optimalnem roku posejan, je v fazi 1-2 listov BBCH 11-12, pšenica v fazi vznika. V zadnjih letih vremen...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Koruza)
V SV Sloveniji vsako leto opažamo poškodbe na koruznem steblu in storžu, ki jih naredijo gosenice koruzne vešče (Ostrinia nubilalis). Letošnji rezultati ocenjevanj različnih hibr...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji se posevki oljne ogrščice hitro razvijajo, odvisno od sorte in časa setve, prisotne pa so tudi že okužbe s suho trohnobo stebla ogrščice (suha trohnoba zelja L...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Ostalo)
Na posevkih nekaterih križnic, kot je npr. gorjušica se je pričela pojavljati poškodbe od bolhačev in repne grizlice. Za zatiranje bolhačev na gorjušici je registriran priprave...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Setev oljne ogrščice se bo v severovzhodni Sloveniji pričela v prihodnjem tednu. Za zatiranje plevelov lahko uporabite herbicide pred ali po vzniku oljne ogrščice. Za dobro del...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc