(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Zaradi višjih temperatur zraka v SV Sloveniji se posevki oljne ogrščice hitro razvijajo, prisotne pa so tudi že okužbe s suho trohnobo stebla ogrščice (suha trohnoba zelja Leptosph...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Za dobro zatiranje plevelov v žitih, priporočamo uporabo herbicidov v jesenskem času še posebej, če nam vremenske in talne razmere ukrep uporabe herbicidov dopuščajo. Po setvi se...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Priporočamo vam, da zatiranje plevelov v posevkih oljne ogrščice opravite takoj po setvi pred vznikom ali po vzniku oljne ogrščice. Za dobro delovanje talnih herbicidov je pomemb...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Krompir)
Opazili smo prva jajčeca koloradskega hrošča. V prihodnjih dneh lahko pričakujemo zaradi otoplitve intenzivno odlaganje jajčec, kakor tudi izleganje ličink. Zatirati je potrebno n...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Krompir)
Krompir je v SV Sloveniji v različnih fazah razvoja. Zgodni krompir je že v fenološki fazi BBCH 407 (doseženo je do 70% skupne končne mase gomoljev), ostale sorte so v fenofazi...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc