(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Pri pregledu posevkov pora in česna v SV Sloveniji so bile odkrite prve poškodbe, ki jih povzroča porova zavrtalka ter prvi odrasli osebki. Opaženi so samo posamezni vbodi na lis...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Vremenske razmere v drugi polovici februarja z visokimi temperaturami zraka so omogočile hiter razvoj česna. Na večini pregledanih površin česna so rastline dosegle fenološko fazo ...
Preberi več...

Pripravila: Škrabar Urška