(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Pri pregledu posevkov pora in česna v SV Sloveniji so bile odkrite prve poškodbe, ki jih povzroča porova zavrtalka ter prvi odrasli osebki. Opaženi so samo posamezni vbodi na lis...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Na nekaterih lokacijah v severovzhodni Sloveniji opažamo večji pojav resarjev. Priporočamo, da pregledate posevke ali pa nastavite modre lepljive plošče za spremljanje populacije...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Na območju severovzhodne Slovenije se je na čebuli zaradi pogostih padavin pojavila čebulna plesen, zato priporočamo, da posevke pregledate in zavarujete pred okužbami z naslednj...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Pri pregledu posevkov pora in česna v SV Sloveniji so bile odkrite prve poškodbe, ki jih povzroča porova zavrtalka ter prvi odrasli osebki. Opaženi so samo posamezni vbodi na listi...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Čebulnice)
Vremenske razmere v drugi polovici februarja z visokimi temperaturami zraka so omogočile hiter razvoj česna. Tako je v nekaterih nasadih (ali na vrtovih) česen že dosegel fenološko...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik