(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V prvi in drugi dekadi meseca septembra se vedn ugotavljamo povečan nalet metuljčkov sovk in kapusovega molja. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na priso...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V klobučevini smo v tem tednu ponovno odkrili večje število odloženih jajčec kapusove muhe. Zato priporočamo pregled sadik na prisotnost jajčec, ki so odložene v zemljo tik ob rast...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Opozarjamo na pojav kapusovega ščitkarja (Aleyrodes proletella) na kapusnicah. V primeru prerazmnožitve je mogoče uporabiti pripravke navedene v preglednici: Aktivna snov ...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V zadnjih dveh tednih ugotavljamo povečan nalet kapusove hržice. V nevarnosti so predvsem sadike kapusnic, ki so v fazi oblikovanja glave. V primeru, da se na listih zelja pojavl...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V klobučevini smo v preteklem tednu odkrili veliko število odloženih jajčec kapusove muhe. Zato priporočamo pregled sadik na prisotnost jajčec, ki so odložene v zemljo tik ob rastl...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc