(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V drugi polovici meseca avgusta ugotavljamo povečan nalet metuljčkov kapusove in ozimne sovke. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost gosenic. V p...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V zadnjih dveh tednih ugotavljamo povečan nalet metuljčkov kapusovega molja, kapusove in ozimne sovke. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost gos...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V zadnjih dveh tednih ugotavljamo povečan nalet kapusove hržice. V nevarnosti so predvsem sadike kapusnic, ki so v fazi oblikovanja glave. V primeru, da se na listih zelja pojavlja...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Vremenske razmere omogočajo pojav bolhačev na kapusnicah. Pridelovalcem svetujemo, da redno pregledujejo kapusnice, predvsem tiste, ki so bile presajene v prejšnjem tednu, saj so r...
Preberi več...

Pripravil: Boštjan Matko(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V klobučevini smo že odkrili prva odložena jajčeca kapusove muhe. Za zatiranje kapusove muhe v Sloveniji ni registriranega pripravka. Priporočamo pregled sadik na prisotnost jajčec...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc