(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji se posevki oljne ogrščice hitro razvijajo, odvisno od sorte in časa setve, prisotne pa so tudi že okužbe s suho trohnobo stebla ogrščice (suha trohnoba zelja L...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Setev oljne ogrščice se bo v severovzhodni Sloveniji pričela v prihodnjem tednu. Za zatiranje plevelov lahko uporabite herbicide pred ali po vzniku oljne ogrščice. Za dobro del...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji je oljna ogrščica v razvojni fazi pojava socvetja. Temperatura zraka in zadnje padavine omogočajo zelo hiter razvoj ogrščice in tudi pojav škodljivcev ter bolezn...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji je oljna ogrščica v razvojni fazi podaljševanje stebla BBCH 33, na nekaterih lokacijah so že prisotni cvetni brsti. Zaradi sušnih razmer ogrščica zaostaja v rast...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji je oljna ogrščica v razvojni fazi podaljševanje stebla BBCH 33, na lokaciji Rač, pa so že prisotni cvetni brsti. Zaradi sušnih razmer ogrščica zaostaja v rasti oziro...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc