(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji se posevki oljne ogrščice hitro razvijajo. Na nekaterih sortah se pojavlja suha trohnoba stebla ogrščice (suha trohnoba zelja Leptosphaeria maculans = Phoma lingam...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Setev oljne ogrščice se je v severovzhodni Sloveniji pričela v tem tednu. Za zatiranje plevelov lahko uporabite herbicide pred ali po vzniku oljne ogrščice. Za dobro delovanje ta...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Posevki oljne ogrščice v SV Slovenijo intenzivno rastejo, stebla se podaljšujejo, prisotni so cvetni brsti, ko so še obdani z listi, pri določenih sortah/posevkih so cvetni brsti ž...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Na oljni ogrščici se pojavljajo naslednje glivične bolezni: suha trohnoba zelja (Leptosphaeria maculans=Phoma lingam) bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum), listna pegavost oljne...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji je oljna ogrščica v fazi podaljševanja stebla, dnevne temperature zraka so se v zadnjih dnevih povišale nad 10°C, začel se je nalet kljunotajev, našli smo tudi p...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc