(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Zaradi višjih temperatur zraka v SV Sloveniji se posevki oljne ogrščice hitro razvijajo, prisotne pa so tudi že okužbe s suho trohnobo stebla ogrščice (suha trohnoba zelja Leptosph...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Priporočamo vam, da zatiranje plevelov v posevkih oljne ogrščice opravite takoj po setvi pred vznikom ali po vzniku oljne ogrščice. Za dobro delovanje talnih herbicidov je pomemb...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji je oljna ogrščica v fenofazi individualni cvetni brsti vidni. (BBCH 57). V lovilne rumene posode in na rumene plošče se lovijo predvsem repičarji ter še kljunotaji...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Na oljni ogrščici smo v tem obdobju opazili liste, okužene z belo gnilobo (Sclerotinia sclerotiorum). Pojav bolezni je lokalen, vendar se bo nevarnost okužb v primeru napovedanih...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Oljna ogrščica je v SV Sloveniji v fenološki fazi razvoja listov (BBCH 15 - 19). Vremenske razmere z visokimi temperaturami zraka v drugi polovici februarja so omogočile prilet klj...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc