(Severovzhodna Slovenija/Žita)
V SV Sloveniji je ugodno vreme omogočilo spravilo koruze, ter pripravo tal za setev ozimin. Trenutno poteka intenzivna setev ozimnih žit, večina ozimnega ječmena je že posejanega, ...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Na strniščih zatiramo večletne plevele kot so njivski slak, plazeča pirnica, prsati pesjak, njivski osat, dresni, topolistna kislica (t.i. ščavje) in druge kislice, navadni pelin...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Na posevkih žit so na nekaterih lokacijah se vedno močno prisotni rdeči listni strgači, v vseh razvojnih stadijih, predvsem različni stadiji ličink, odrasli in tudi jajčeca. Na n...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Posevki pšenice so v fazi klasenja (BBCH 58-60), le najbolj zgodnje sorte kot npr. Valbona so že v fenološki fazi cvetenja. Za doseganje visokih in zdravih pridelkov žit,...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
V SV Sloveniji so posevki ozimnega ječmena v fazi razvoja klasenja (BBCH 51 do 55), odvisno od sorte, nekatere zgodnje sorte pa že cvetijo (BBCH 60). Zaradi napovedanih padavin se ...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc