(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Let metuljčkov križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana) in pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella) se prične, ko je povprečna dnevna temperatura skozi obdobje dese...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je na najtoplejših legah dosegla fenološko fazo 07 do 08 po skali BBCH (začetek odpiranja brsta – odpiranje brsta). To fenološko fazo so dosegle najbolj hitro razvijajo...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl(Severovzhodna Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je na najtoplejših legah dosegla fenološko fazo 03 (konec nabrekanja brsta: brsti nabrekli vendar še ne zeleni) do 05 (stadij volne: jasno vidna rjava volna) po skali B...
Preberi več...

Pripravil: Miro Mešl