(Osrednja Slovenija/Ostalo)
Gojitelje pušpana opozarjamo, da se na rastlinah zopet pojavljajo gosenice pušpanove vešče. Priporočamo natančno pregledovanje rastlin in takojšnje ukrepanje, čim opazite škodljivc...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Čebulnice)
Jeseni sajene čebulnice so sedaj v obdobju razvoja listne mase. Z otoplitvijo vremena lahko pričakujemo nalet porove zavrtalke. Škodo povzročajo ličnike, ki se zavrtajo v liste, za...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Vinska trta)
Vinska trta je v fazi brstenja. Na toplejših vinogradniških legah so brsti pri sortah, ki so zgodnejše v razvoju, že v stadiju volne (BBCH 05). V teh vinogradih lahko sedaj že opra...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Krompir)
Pridelovalce krompirja, ki so letos pohiteli s sajenjem, opozarjamo, da je pred vznikom krompirja čas za zatiranje plevelov s talnimi herbicidi. Za optimalno delovanje herbicidov j...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Žita)
Z otoplitvijo vremena lahko pričakujemo pospešeno rast ozimnih žit, ki so sedaj večinoma v razvojnem stadiju začetka kolenčenja. Skupaj z žiti bodo rastli tudi pleveli, zato pripor...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt