(Osrednja Slovenija/Jagodičje)
Tekom celotnega obdobja zorenja jagodičastega sadja, je potrebno izvajati varstvo pred plodovo vinsko mušico. Populacijo je potrebno spremljati s prehranskimi vabami. Za zatiranje ...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Jagodičje)
Zgodnje sorte ameriških borovnic že zorijo. Tekom zorenja je potrebno spremljati nalet plodove vinske mušice in po potrebi ukrepati z insekticidom. Nalet mušice lahko spremljate s ...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Jagodičje)
V nasadih ameriških borovnic opažamo težave z okužbami s sivo plesnijo, ki so posledica ugodnih vremenskih razmer za širjenje okužb. Siva plesen je izrazito polifagen organizem, ki...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Jagodičje)
Mrzlo in deževno vreme je podaljšalo čas cvetenja borovnic ter ustvarilo ugodne pogoje za okužbe cvetov z monilijo borovnic in drugimi glivičnimi boleznimi kot je siva plesen in an...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Jagodičje)
V času cvetenja jagod je potrebno opraviti varstvo pred sivo plesnijo. Za ta namen so registrirani naslednji fungicidi: Libreto, Prolectus, Signum, Pyrus 400 SC, Scala, Teldor SC 5...
Preberi več...

Pripravila: Primož Žigon in David Snoj