(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Priporočila so objavljena na spletni strani: http://www.ihps.si/wp-content/uploads/2020/04/Priporocila_obvladovanje_j_skrlupa_brez_ditianona_oblikovano1.pdf...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič(Napovedi za vso Slovenijo/Ostalo)
Gojitelje pušpana opozarjamo, da se na rastlinah zopet pojavljajo gosenice pušpanove vešče. Priporočamo natančno pregledovanje rastlin in takojšnje ukrepanje, čim opazite škodljivc...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Čebulnice)
Jeseni sajene čebulnice so sedaj v obdobju razvoja listne mase. Z otoplitvijo vremena lahko pričakujemo nalet porove zvartalke. Škodo povzročajo ličnike, ki se zavrtajo v liste, za...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Pridelovalce krompirja, ki so letos pohiteli s sajenjem, opozarjamo, da je pred vznikom krompirja čas za zatiranje plevelov s talnimi herbicidi. Za optimalno delovanje herbicidov j...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Z otoplitvijo vremena lahko pričakujemo pospešeno rast ozimnih žit, ki so sedaj večinoma v razvojnem stadiju začetka kolenčenja. Skupaj z žiti bodo rastli tudi pleveli, zato pripor...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt