52. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OLJNIH BUČAH - 04.05.2017 10:44 - Zaključeno


Plevele v oljnih bučah se zaradi slabe tekmovalne sposobnosti vzniklih rastlin zatira takoj po setvi. V ta namen lahko uporabite naslednje herbicide: CENTIUM 36 CS (0,25 L/ha), COMMAND 36 CS (0,25 L/ha), DR. METROB KLOMAZON (0,25 L/ha), DEVRINOL 45 FL (2 – 2,5 L/ha) ali SUCESSOR 600 * (2 L/ha). Po vzniku oljnih buč pride v poštev samo pripravek FUSILADE FORTE (0,8 – 1,7 L/ha).

Za pripravke označene z * veljajo omejitve za uporabo na najožjih VVO.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 04.05.2017 10:44
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS