41. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 12.04.2017 23:12 - Zaključeno


Vinska trta razvija prve listke (11-13 po lestvici BBCH).

V vinogradih, kjer se okužbe s črno pegavostjo vinske trte pojavljajo redno, svetujemo varstvo s preventivnimi pripravki kot so: FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), FOLPAN 50 SC (3 l/ha), POLYRAM DF (3 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), MIKAL FLASH (3 kg/ha), MOMENTUM F (3 kg/ha), UNIVERSALIS (2 l/ha). V obdobju padavin je možnost širjenja bolezni večja, zato je smiselno opraviti dva nanosa. Prvo tretiranje opravite, ko so mladike velike 2-5 cm, naslednje naj sledi čez 7 – 8 dni.

Priporočamo tudi uporabo žveplovih pripravkov: THIOVIT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF, VINDEX 80 WG, ki v odmerku do 8 kg/ha učinkujejo na zmanjševanje napada pršic trsne kodravosti (akarinoze), trsne pršice (erinoze), zmanjševanje okužb črne pegavosti vinske trte in delujejo proti oidiju vinske trte.

Razmiki med tretiranji so v tem obdobju, odvisno od vremenskih razmer, na 7 - 8 dni. Za dobro preventivo je potrebno nanos opraviti pred napovedanim dežjem.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 12.04.2017 23:12
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS