37. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 07.04.2017 10:47 - Zaključeno


Vinska trta odpira brste. Konice zelenih poganjkov so jasno vidne in na toplejših lega so razviti tudi prvi listki (05-12 po lestvici BBCH).

V vinogradih, kjer se okužbe s črno pegavostjo vinske trte pojavljajo redno, svetujemo varstvo s pripravki kot so: FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), FOLPAN 50 SC (3 l/ha), POLYRAM DF (3 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), MIKAL FLASH (3 kg/ha), MOMENTUM F (3 kg/ha), UNIVERSALIS (2 l/ha). V obdobju padavin je možnost širjenja bolezni velika. Prvo tretiranje opravite, ko so mladike velike 2-5 cm, naslednje naj sledi čez 7 – 8 dni.

Priporočamo tudi nanos žveplovih pripravkov: THIOVIT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF, VINDEX 80 WG, ki v odmerku do 8 kg/ha učinkujejo na zmanjševanje napada pršic trsne kodravosti (akarinoze), trsne pršice (erinoze), zmanjševanje okužb črne pegavosti vinske trte in delujejo proti oidiju vinske trte.

Zatiranje pršic trsne kodravosti (akarinoze) in trsne pršice (erinoze) pridobiva na pomenu, saj sta vrsti prepoznani za prenašalki virusnega obolenja, ki ga povzroča Virus vinske trte Sivi pinot (GPGV). Znamenja okužbe se kažejo s kržljavostjo, deformacijami rozg in listov ter se med sortami vinske trte lahko precej razlikujejo. Podrobnosti o GPGV so dostopne na povezavah: http://www.kis.si/f/docs/Virologija/Podatkovni_list_GPGV_v1.pdf , http://www.kis.si/f/docs/Virologija/Priporocila_GPGV_v1.pdf in

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/rastlinski_skodljivi_organizmi/drugi_skodljivi_organizmi/gospodarski_skodljvi_organizmi/drugi_novejsi_skodljivi_organizmi/grapevine_pinot_gris_virus/

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 07.04.2017 10:47
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS