36. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 04.04.2017 09:13 - Zaključeno


Vinska trta odpira brste. Konice zelenih poganjkov so večinoma že jasno vidne in na toplejših lega so razviti tudi prvi listki (05-12 po lestvici BBCH).

V vinogradih, kjer so mladike velike 2 – 5 cm in ste imeli v preteklih letih prisotne okužbe s črno pegavostjo vinske trte, svetujemo varstvo s pripravki kot so: FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), FOLPAN 50 SC (3 l/ha), POLYRAM DF (3 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), MIKAL FLASH (3 kg/ha), MOMENTUM F (3 kg/ha), UNIVERSALIS (2 l/ha).

Priporočamo tudi uporabo žveplovih pripravkov: THIOVIT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF, VINDEX 80 WG, ki v odmerku do 8 kg/ha učinkujejo na zmanjševanje napada pršic trsne kodravosti (akarinoze), trsne pršice (erinoze), zmanjševanje okužb črne pegavosti vinske trte in delujejo proti oidiju vinske trte. Razmiki med tretiranji naj bodo v tem obdobju na 8 do 10 dni.

Pri spremljanju razvoja vinogradov opažamo poškodovane brste, ki so posledica napada gosenic sovk in pedicev (zemljemerk). Vinogradnikom svetujemo preglede vinogradov v nočnem času med 10:00 in 01:00 uro, ko so aktivne zlasti gosenice sovk. Ob njihovem trenutno šibkem pojavljanju predlagamo ročno odstranjevanje. Preglede po potrebi ponovite.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 04.04.2017 09:13
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS