32. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V OLJNI OGRŠČICI - 30.03.2017 14:41 - Zaključeno


Fenološki razvoj oljne ogrščice

Oljna ogrščica je na območju jugovzhodne Slovenije na večini lokacij v fenološkem razvoju pojava socvetja (50 – 55 po BBCH).

Zatiranje škodljivcev repičarja (Meligethes aeneus) in repičnega kljunotaja (Ceutorhynchus napi)

Pri pregledu posevkov oljne ogrščice zaznavamo povečan pojav repičnega kljunotaja in repičarja. Uporaba insekticidov je smiselna in smotrna le v primeru, da imate v svojih posevkih presežen prag škodljivosti. V primeru kljunotaja je prag škodljivosti presežen, če na 10 rastlinah najdete 2 - 3 hrošče. Pri repičarju pa je ta prag nižji in znaša 2 - 3 osebke/rastlino v času nabreklih brstov (BBCH 55).

V primerih, ko bo prag presežen, lahko uporabite enega izmed naslednjih registriranih insekticidov:

PRIPRAVEK

ODMEREK

REPIČAR

REPIČNI KLJUNOTAJ

BISCAYA

0,3 l/ha

X

 

BULLDOCK EC 25

0,3-0,5 l/ha

X

 

CHESS 50 WG

0,15 kg/ha

X

 

DECIS

0,3 L/ha

X

X

DECIS 100 EC

63 ml/ha

X

 

DECIS 2,5 EC

0,3 L/ha

X

X

FASTAC 100 EC

0,1 L/ha

X

X

GAT DECLINE 2,5 EC

0,3 L/ha

X

X

KAISO EG

150 g/ha

X

X

KARATE ZEON 5 CS

0,15L/ha

X

X

MAVRIK 240 EW

0,2 L/ha

X

X

POLECI

0,3 L/ha

X

X

SPARVIERO

0,075 l/ha

X

X

Kljunotaj odlaga jajčeca v vrhnje dele stebla, ličinke se nato zavrtajo v notranjost. Steblo oslabi, se deformira in izgubi trdnost. Luski vezani na prizadeti del stebla se slabo razvijajo, semena imajo manjšo maso, lahko pa se tudi popolnoma posušijo.

Hroščki repičarja se prehranjujejo s cvetnim prahom. Ker se na posevkih pojavijo že pred cvetenjem lahko do cvetnega prahu pridejo smo na način, da raztrgajo cvetove.

Zatiranje bolezni

Pojava glivičnih bolezni (bela zrnata gniloba (Sclerotinia sclerotiorum), suha trohnoba stebla ogrščice (Phoma lingam), črna pegavost (Alternaria brassicae spp.)) v posevkih oljne ogrščice na območju JV Slovenije še nismo zasledili. O primernem času za uporabo fungicidov vas bomo pravočasno obvestili.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 30.03.2017 14:41
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS