157. Obvestilo o hruševem ožigu - 06.09.2004 10:47 - Poslano


Pridelovalce sadja in imetnike gostiteljskih okrasnih rastlin opozarjamo, da še vedno obstaja nevarnost širjenja hruševega oziga. Nevarnost okuzb z bakterijo Erwinia amylovora je še posebej velika na krajih lanskoletnih okuzb, zlasti po neurjih in toči. V primeru opaženih znakov bolezni, nemudoma obvestite Javno sluzbo za varstvo rastlin na KGZS Novo mesto ali lokalno fitosanitarno inšpekcijo. Imetniki gostiteljskih okrasnih rastlin so dolzni odstraniti rastline, ki so v blizini intenz ivnih nasadov tudi, če niso okužene.

V primeru toče je v poškodovanih nasadih potrebno pri uporabi kontaktnih pripravkov dodati še bakrove pripravke, v dovoljenih nizkih odmerkih. V poštev pridejo: Champ formula 0,7 – 1 l/ha, Cuprablau Z ultra 0,4 – 0,6 kg/ha, Kocide DF 0,5 – 0,75 kg/ha, Nordox 75 WG 0,3 – 0,45 kg/ha in Champion 50 WP 0,5 – 0,75 kg/ha.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:47
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: TOMŠE Smiljana
Pripravila: Smiljana Tomše
Seznam registriranih FFS