150. Obvestilo o hruševem ožigu - 06.09.2004 10:47 - Poslano


Ker obstaja v tem obdobju velika moznost pojava hruševe ga ožiga v bližini lanskoletnih okužb, vsem lastnikom gostiteljskih rastlin priporočamo pozorno spremljanje pojavov. To velja zlasti v primeru neurja s točo, ko so možne mehanske poškodbe rastlin, saj predstavljajo rane bakteriji Erwinia amylovora v tem obdobju najlazje vstopno mesto.

Imetnike intenzivnih in ekstenzivnih nasadov jablane ter hruške obveščamo, da Javna sluzba za varstvo rastlin v skladu s pooblastili opravlja preventivne sistematične preglede na pojav hruševega ožiga.

V primeru opazenih simptomov lastnike gostiteljskih rastlin naprošamo, da kontaktirajo z lokalno fitosanitarno inšpekcijo oz. za to pristojnimi strokovnjaki na KGZ Novo mesto. Zaradi nevarnosti prenosa bakterije odsvetujemo samoiniciativno prenašanje vzorcev oz. odstranjevanje moznih okuzenih delov gostiteljskih rastlin!


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:47
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: TOMŠE Smiljana
Pripravila: Smiljana Tomše
Seznam registriranih FFS