149. Obvestilo o hruševem ožigu - 06.09.2004 10:46 - Poslano


Ker obstaja v blizini lanskoletnih okuzb v tem obdobju velika možnost pojava hruševega ožiga, vsem lastnikom gostiteljskih rastlin priporočamo pozorno spremljanje pojavov. To velja zlasti v primeru neurja s točo, ko so možne mehanske poškodbe rastlin, saj predstavljajo rane bakteriji Erwinia amylovora v tem obdobju najlazje vstopno mesto.

Imetnike intenzivnih in ekstenzivnih nasadov jablane ter hruške obveščamo, da Javna sluzba za varstvo rastlin v skl adu s pooblastili opravlja preventivne sistematične preglede na pojav hruševega ožiga.

V primeru opaženih simptomov lastnike gostiteljskih rastlin naprošamo, da kontaktirajo z lokalno fitosanitarno inšpekcijo oz. za to pristojnimi strokovnjaki na KGZ Novo mesto. Zaradi nevarnosti prenosa bakterije odsvetujemo samoiniciativno prenašanje vzorcev oz. odstranjevanje možnih okuženih delov gostiteljskih rastlin!


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:46
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: TOMŠE Smiljana
Pripravila: Smiljana Tomše
Seznam registriranih FFS