149. Obvestilo za pridelovalce jabolk in hrušk - 06.09.2004 10:46 - Poslano


Pridelovalcem jabolk se za zatiranje jablanovega škrlupa priporoča uporabo preventivnih dotikalnih pripravkov kot so: DITHANE , DELAN , MANCOZEB 80 WP , MAZEB , PENNCOZEB , POLYRAM DF , SYLLIT 400 SC , THIRAM 80WG in podobnih. Strobilurinska pripravka: ZATO 50 WG in STROBY WG imata delovanje tudi na jablanovo pepelovko.

Škropljenje lahko odvisno od padavin izvajate na 10 – 12 dni. Če pade več kot 30 mm padavin, je potrebno škropljenje ponoviti.

Za zatiranje jabolčnega zavijača priporočamo uporabo kontaktnih priprav kov kot so: BASUDIN , DIAZINON , DIAZOL , RELDAN , ZOLONE LIQUIDE ,…

Zaradi povečane prisotnosti rdeče sadne pršice priporočamo spremljanje njene številčnosti. Kritično število osebkov v tem času je 8-10 pršic na list. V primeru prerazmnožitev lahko uporabite p ripravke, kot so: ORTUS , DEMITAN , VERTIMEC .

Pozorni bodite tudi na možne povečane pojave krvave uši .

OPOZORILO:

Za preprečevanje zastrupitev čebel, je potrebno pred tretiranjem poskrbeti tudi za odstranitev cvetoče podrasti, oz. izvajati aplikacijo v času, ko čebele ne letajo!


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:46
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: TOMŠE Smiljana
Pripravila: Smiljana Tomše
Seznam registriranih FFS