2. VARSTVO MARELIC - 20.02.2024 12:30 - Zaključeno


Nasadi marelic imajo na večini leg zelo razvite brste in na zgodnjih legah so že razprti (53 – 54). Za varstvo pred listno luknjičavostjo koščičarjev pridejo v poštev pripravki kot so: BADGE WG (3,5 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (1,6 – 2,0 kg/ha) ali CUPRABLAU Z 35 WP (2,0 kg/ha). Poleg naštetih ima tudi v 2024 za poklicne uporabnike z registrirano ekološko pridelavo dovoljenje za nujne ukrepe pripravek CURATIO žvepleno apnena brozga (proti breskovi kodravosti, listni luknjičavosti koščičarjev in breskovi pepelovki ga v nasadih breskev uporabljamo od BBCH 50 dalje v odmerku 6 l na meter višine krošnje).

Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Upoštevajte tudi, da padec temperatur pod ledišče povzroči ožige.

 

V tem času pride v poštev tudi beljenjem debel z apnenim beležem, oz. kaolinskimi glinami, ki bodo z odbojem močnejših sončnih žarkov brstenje in pregrevanje debel upočasnili.


Datum objave obvestila: 20.02.2024 12:30
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS