1. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 20.02.2024 12:23 - Zaključeno


Brsti breskev in nektarin so v JV Sloveniji močno nabrekli in v teh dneh začenjajo z razpiranjem. Vidne so svetlo rjave luske, na zgodnjih legah so vidni svetlo zeleni deli brsta (51 – 53 po lestvici BBCH). Z rastjo temperatur bo razvoj v prihodnjih dneh pospešil.

Nasade je potrebno zaščititi pred breskovo kodravostjo. Nevarnost okužbe predstavlja že manjša količina padavin. Ob nestanovitnem vremenu je potrebno nanos preventivnih sredstev opraviti čim prej. Za prvo tretiranje priporočamo pripravke na osnovi bakra, ki varujejo tudi pred listno luknjičavostjo koščičarjev in bakterijskimi okužbami: CUPRABLAU Z 35 WP (3,0 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (1,6 – 2,0 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), BADGE WG (3,5 kg/ha; le proti listni luknjičavosti), NORDOX 75 WG (2 kg/ha; proti breskovi kodravosti). Poleg naštetih ima tudi v 2024 za poklicne uporabnike z registrirano ekološko pridelavo dovoljenje za nujne ukrepe pripravek CURATIO žvepleno apnena brozga (proti breskovi kodravosti, listni luknjičavosti koščičarjev in breskovi pepelovki ga v nasadih breskev uporabljamo od BBCH 50 dalje v odmerku 6 l na meter višine krošnje).

Poskrbite za kvaliteten nanos z večjo porabo vode (priporočena količina je od 350 do 700 l/ha) in zaščitite tudi vrhove dreves.

Optimalen nanos zahteva višjo zračno vlago in brezvetrje. Upoštevajte tudi, da padec temperatur pod ledišče povzroči ožige.

 

V tem času pride v poštev tudi beljenjem debel z apnenim beležem, oz. kaolinskimi glinami, ki bodo z odbojem močnejših sončnih žarkov brstenje in pregrevanje debel upočasnili.


Datum objave obvestila: 20.02.2024 12:23
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS