97. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 09.08.2023 10:49 - Zaključeno


 

Pred rabo fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 09.08.2023 10:49
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič
Pripravili: David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS