96. VARSTVO PEČKARJEV - 09.08.2023 10:47 - Zaključeno


 

Pred rabo fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja! V fazi dozorevanja plodov bodite pozorni na varnostne dobe pripravkov.


Datum objave obvestila: 09.08.2023 10:47
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič
Pripravili: David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS