86. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.17 - 27.07.2023 10:43 - Zaključeno


Najbolj zgodnje sorte jablan so na večini spremljanih lokacij dosegle fenološko fazo: plodovi veliki 80% končne velikosti (BBCH 78).

 

Za zatiranje jablanovega škrlupa in skladiščnih bolezni na najbolj zgodnjih klonih sort 'Gala' in 'Elstar' priporočamo uporabo naslednjih fungicidov: Amylo – X (1,5-2,5 kg/ha) ali Bellis (0,8 kg/ha; karenca 7 dni) ali Geoxe (0,45 kg/ha; karenca 3 dni) ali Karbicure (5 kg/ha, karenca 1 dan) ali Luna experience (0,75 L/ha, karenca 14 dni) ali Pomax (1,6 L/ha; karenca 5 dni) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha; karenca 21 dni) ali Scab 80 WG v 1,9 kg/ha (karenca 21 dni) ali Switch 62,5 WG (1 kg; karenca 3 dni) ali Vitisan (2,5 kg/ha na meter višine krošnje; karenca 1 dan) ali Zato 50 WG (0,1-0,15 kg/ha; karenca 21 dni)

 

V nasadih poznih sort ('Fuji', 'Idared'…) je mogoče ob zgoraj naštetih fungicidih uporabiti še enega od naslednjih fungicidov: Captan 80 WDG v 2 kg/ha (karenca 28 dni), Merpan 80 WDG v 1,88 kg/ha (karenca 28 dni), Orthocide 80 WG v 2,0 kg/ha (karenca 28 dni), Revyona (2L/ha, karenca 28 dni) ali Luna care (3,0 kg/ha; karenca 28 dni) Upoštevajte karenčne dobe !!!.

 

Presledki med škropljenji so lahko dolgi med 10 do 14 dni, pri tem je potrebno spremljati vremensko napoved (opraviti škropljenje pred obilnim dežjem) ter upoštevati količino padavin glede spiranja kontaktne obloge. V primeru, da je po opravljenem škropljenju padlo 30 mm padavin smatramo, da je potrebno škropljenje pred naslednjimi napovedanimi padavinami ponoviti.

 

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonske vabe so na večini spremljanih lokacij majhni in konstantni. Priporočamo, da pred opravljenim tretiranjem opravite vizuelno kontrolo plodov (vsaj 1000 plodov na sorto).

V primeru, da je prag škodljivosti 1% presežen, priporočamo uporabo enega izmed naslednjih pripravkov: Affirm v max. 4,0 kg/ha (karenca 7 dni) ali Affirm opti v 2,0 kg/ha (karenca 7 dni) ali Delegate 250 WG v 0,3 kg/ha, (karenca 7 dni; samo enkrat v rastni dobi !!!) ali Laser plus v 0,3 L/ha (karenca 7 dni; samo enkrat v rastni dobi !!!)

 

V primeru neurij s točo priporočamo v nasadih uporabo pripravkov, ki vsebujejo aktivno snov kaptan: Captan 80 WDG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

 

Opozarjamo na redno spremljanje pojava hruševega ožiga. Potrebno je pregledovati nasade jablan, predvsem mlade nasade, ki dolgo pocvetajo (simptomi; sušenje in venenje poganjkov ter mladih plodičev, ter pojav simptomov na tistih drevesih, kjer se je hrušev ožig pojavil že v preteklih letih). Prav tako bodite pozorni tudi na pojav simptomov pri okrasnih rastlinah (panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica, glog). Ob pojavu bolezni lahko obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin (Kmetijsko gozdarski zavod Maribor; 02/228 49 34).

 

Pri izbiri posameznega pripravka upoštevajte omejitve glede skupnega števila škropljenj in karenčnih dob, ki so navedene v navodilih za uporabo oz. v tehnoloških navodilih integrirane pridelave.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 27.07.2023 10:43
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS