83. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št. 16 - 17.07.2023 12:53 - Zaključeno


Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: plod dosegel polovico končne velikosti - plod dosegel 60% končne velikosti (BBCH 75 - 76).

 

Za naslednje škropljenje proti jablanovemu škrlupu, ki ga je potrebno opraviti pred napovedanimi padavinami, priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov na osnovi kaptana (Captan 80 WG – 2 kg/ha, Merpan 80 WDG -1,88 kg/ha, Merplus - 2 L/ha, Orthocide 80 WG – 2 kg/ha, Scab 80 WG – 1,9 kg/ha, Scab 480 SC – 3,13 L/ha)

 

Presledki med škropljenji so lahko dolgi med 10 do 14 dni, pri tem je potrebno spremljati vremensko napoved (opraviti škropljenje pred obilnim dežjem) ter upoštevati količino padavin glede spiranja kontaktne obloge. V primeru, da je po opravljenem škropljenju padlo 20-30 mm padavin smatramo, da je potrebno škropljenje pred naslednjimi napovedanimi padavinami ponoviti.

 

V ekološki pridelavi je mogoče uporabiti tudi pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

 

Proti jablanovi pepelovki priporočamo dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla v priporočenih odmerkih:

 

  • Cosan

  • Pepelin

  • Kumulus DF

  • Sulfar

  • Microthiol disperss

  • Thiovit jet

  • Microthiol special

  • Vindex 80 WG

 

Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti.

 

Vsota efektivnih temperatur nad 10°C (območje SV Slovenije) je na večini lokacij že presegla vrednost 650°C, kar bi naj bil tudi čas za pojav prvih metuljčkov jabolčnega zavijača drugega rodu.

 

Vsem sadjarjem priporočamo, da pregledate nasade jablan z namenom ugotovitve učinkovitosti zatiranja prvega rodu jabolčnega zavijača. Priporočamo pregled vsaj 1000 plodov iste sorte na več drevesih in pod njimi (prag škodljivosti za prvi rod v Sloveniji za jabolčnega zavijača je 1% napadenih plodov).

 

V primeru, da je prag škodljivosti 1% presežem, priporočamo uporabo enega izmed naslednjih pripravkov: Affirm v max. 4,0 kg/ha ali Affirm opti v 2,0 kg/ha ali Delegate 250 WG v 0,3 kg/ha, (samo enkrat v rastni dobi !!!) ali Laser plus v 0,3 L/ha (samo enkrat v rastni dobi !!!) ali Mimic (0,9-1 L/ha). V nasadih, kjer je močnejši pojav listnih uši, lahko uporabite Mospilan 20 SG (0,04% konc.), ki deluje na oba škodljivca hkrati.

 

V nasadih, kjer je v preteklih letih jabolčni zavijač povzročal veliko škodo, priporočamo redno dodajanje polovičnega odmerka virusnega pripravka Madex max ali Carpovirusine, ki povzroča fiziološko oslabitev populacije jabolčnega zavijača.

 

Opozarjamo tudi na redno spremljanje populacije rdeče sadne pršice, mokaste uši, listnih uši in krvave uši ter ob preseženem pragu škodljivosti njihovo zatiranje z enim od dovoljenih pripravkov.

 

V PRIMERU NEURIJ S TOČO PRIPOROČAMO V NASADIH UPORABO PRIPRAVKOV, KI VSEBUJEJO AKTIVNO SNOV KAPTAN: Captan 80WG, Merpan 80 WDG, Merplus, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC…

 

Opozarjamo na redno spremljanje pojava hruševega ožiga. Potrebno je pregledovati nasade jablan, predvsem mlade nasade, ki dolgo pocvetajo (simptomi; sušenje in venenje poganjkov ter mladih plodičev, ter pojav simptomov na tistih drevesih, kjer se je hrušev ožig pojavil že v preteklih letih). Prav tako bodite pozorni tudi na pojav simptomov pri okrasnih rastlinah (panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica, glog). Ob pojavu bolezni lahko obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin (Kmetijsko gozdarski zavod Maribor; 02/228 49 34).

 

 

<span style="font-family:'Times New Roman';font-size:12pt;">Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.</span>

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 17.07.2023 12:53
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MATKO Boštjan
Pripravil: Boštjan Matko
Seznam registriranih FFS