91. VARSTVO OREHOV - 17.07.2023 11:45 - Zaključeno


Pridelovalce orehov opozarjamo na nalet orehove muhe. V nasadih, kjer ste v preteklih letih beležili večji obseg poškodb, je potrebno opraviti zaščitno tretiranje 4 do 6 dni po prvem ulovu orehove muhe na rumene lepljive plošče. Za varstvo pridelka lahko uporabite LASER 240 SC (0,15 l/ha) ali LASER PLUS (0,075 l/ha), pri porabi vode 3 l vode na polno razvito drevo, z nanosom le v spodnji tretjini krošnje. Njuna uporaba je priporočena s prehransko vabo NUTREL (v 1,5 % konc., 1,5 l v 100 l vode) in ju lahko uporabite največ 3× v eni rastni dobi. Pri nanosu uporabite šobe, ki omogočajo večje kapljice.

Spremljanje naleta izvajate z nameščanjem rumenih lepljivih plošč: V nasadu na senčno stran dreves namestite po dve rumeni lepljivi plošči s prehranskim privabilom. Prva plošča naj bo obešena na višini 2 m. Drugo namestite na drugo drevo, nekaj deset metrov stran, na višino 6 m. Vabe pregledujte na 2-3 dni. Menjava je potrebna po treh tednih in naj se izvaja do začetka septembra.

Za varstvo pridejo v poštev tudi insekticidne lovilne pasti DECIS TRAP OREHOVA MUHA, ki so že pripravljene za neposredno uporabo in se jih v nasadu enakomerno razporedi 50 do 100 na ha. Na sadnih vrtovih in manjših nasadih zadošča 1 past na drevo. Namestite jih na južno stran krošnje, na višini 1,4 – 2,0 m od tal. Pasti se ob dozorelem pridelku (konec naleta muhe), odstrani iz nasada.

Na sadnih vrtovih, oz. drevesih v bližini naselja obstaja za varstvo pridelka tudi možnost prekrivanja tal pod drevesi s tekstilno kopreno. V tem primeru nameščena koprena / ponjava bo do konca septembra fizično preprečevala izletanje izleglih muh. Koprena mora biti na robovih tesno in trdno nameščena.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 17.07.2023 11:45
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS