72. VARSTVO PEČKARJEV - 26.06.2023 13:10 - Zaključeno


V tem času, za varstvo pred škrlupom priporočamo uporabo sredstev z aktivno snovjo kaptan (Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Merplus, Scab 80 ali Scab 480 SC). Prav tako je uporaba dotičnih sredstev priporočljiva v nasadih, prizadetih v neurjih s točo. V sadovnjakih kjer ni prisotnih peg škrlupa lahko povečate razmike med škropljenji na 10-14 dni oz. škropljenje prilagodite padavinam.

V nasadih opažamo močne okužbe z listnimi pegavostmi, ki so običajno bolj pogoste v ekoloških sadovnjakih, vendar se pojavljajo tu v sadovnjaki z integriranim načinom pridelave. V ekološki sadovnjakih je za zmanjševanje okužb je priporočljiva izmenična uporaba sredstev Curatio – žvepleno apnena brozga, Vitisan in Karbicure, ki so namenjena tudi varstvu pred jablanovim škrlupom in jablanovo pepelovko.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko je priporočljiva uporaba registriranih žveplovih pripravkov, ki zmanjšujejo infekcijski potencial bolezni. Pri nekaterih sortah, je pri temperaturah nad 28 stopinj žveplo lahko fitotoksično. V močno okuženih nasadih je možna uporaba sistemičnih fungicidov (Luna experience, Luna Care, Stroby WG, Topas 100 EC, Zato 50 WG, Tercel ali Sercadis).

V sadovnjakih kjer je bilo opravljeno prvo škropljenje proti jabolčnem zavijaču so ulovi metuljev nizki in pod pragom škodljivosti. V prihodnjih dneh pričakujemo povečevanje naleta zato bo potrebno ukrepati. Ker je številčnost škodljivca močno odvisna od posamezne lokacije, pridelovalcem svetujemo naj spremljajo nalet metuljev s feromonskimi vabami in šele ob preseženem pragu škodljivosti (7 metuljev/past/teden) opravijo škropljenje. Na voljo so sredstva Delegate, Mimic, Coragen, Voliam in Laser plus (učinkovito zatira tudi gosenice drugih zavijačev). Kjer imate težave z listnimi ušmi, priporočamo uporabo sredstva Mospilan 20 SG, ki deluje tudi proti nimfam marmorirane smrdljivke, katere že opažamo v nasadih. Kjer ste imeli v preteklem letu velike z jabolčnim zavijačem je priporočljivo dodajanje polovičnega odmerka virusa granuloze (Madex max, Carpovirusine), ki povzroča fiziološko oslabitev gosenic. Virusni pripravki so občutljivi na sončno svetlobo zato jih nanašajte v večernem času oz. oblačnem vremenu.

V ekoloških nasadih lahko poleg zgornjih dveh virusnih pripravkov, uporabite insekticid Laser plus, ki učinkovito zatira tudi gosenice drugih zavijačev. V ta namen so na voljo tudi pripravki Agree, Lepinox plus in Delfin WG.


Datum objave obvestila: 26.06.2023 13:10
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: SNOJ David
Pripravil: David Snoj
Seznam registriranih FFS