65. VARSTVO PEČKARJEV - 12.06.2023 14:28 - Zaključeno


Pozorni bodite na morebitne prerazmnožitve listnih uši ter krvave uši, ki se iz starejših delov dreves seli na mlade, zelene poganjke. Ob preseženem pragu škodljivosti je zadnji čas za uporabo insekticidov Pirimor 50 WG ali Movento SC 100 saj kasnejša uporabo insekticidov škodljivo vpliva na naravne sovražnik krvave uši, ki so bistven element pri uspešnem zatiranju škodljivca.

 

Pri uporabi sredstev nevarnim čebelam in drugim opraševalcem, je potrebno pred škropljenjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Preberite sredstvom priložena navodila za uporabo in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja.

 

Zaradi spremenljivih vremenskih razmer in velike nevarnosti za okužbe bo predvidoma v letošnji sezoni potrebno opraviti nadpovprečno število škropljenj proti jablanovem škrlupu in jablanovi pepelovki, zato je pri izbiri pripravkov potrebno še posebno pozornost nameniti preprečevanju odpornosti proti FFS oz. t.i. antirezistenčni strategiji. Pri izbiri fungicidov zato upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab in priporočila o menjavanju skupin aktivnih snovi z različnimi načini delovanja. Podrobnejše informacije o pravilih antirezistenčne strategije pri uporabi FFS so na voljo na spletni strani Integrirano varstvo rastlin:


Datum objave obvestila: 12.06.2023 14:28
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: SNOJ David
Pripravil: David Snoj
Seznam registriranih FFS