50. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V SOJI - 19.05.2023 22:01 - Zaključeno


 

 

 

 

Setev soje je v Severovzhodni Sloveniji se je že na večini lokacij pričela. Padavine v mesecu maju omogočajo dobre pogoje za delovanje 'talnih' herbicidov.

Za zatiranje plevelov v soji so registrirani sledeči herbicidi;

 

Pripravek

Odmerek, čas uporabe

Za zatiranje:

Centium 36 CS

(klomazon 36%)

0,25 L/ha

Sredstvo se uporabi neposredno po setvi oziroma najpozneje 3 dni po setvi pri porabi 200 do 400 L vode na ha

Clomate

(klomazon 36%)

0,25 L/ha (2,5 mL na 100 m2)

Pred vznikom, od razvojne faze suhega semena do faze,
ko je trojnati list na drugem nodiju razvit (BBCH 00-12).

Chanon

(aklonifen 60%)

 

 

3,0 L/ha

Za zatiranje nekaterih vrst ozkolistnega in širokolistnega
plevela.

Sredstvo se uporablja po setvi, vendar pred vznikom gojenih rastlin.
Priporočena poraba vode je 150-500 L/ha

Dual gold 960 EC (S - metaloklor 96%)

 

Prepovedan na VVOI

v odmerku 1,0-1,5 L/ha ( izven vodovarstvenih območij)

Uporaba pred vznikom soje. Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Efica 960 EC (S - metaloklor 96%)

 

Prepovedan na VVOI

v odmerku 1,0-1,5 L/ha ( izven vodovarstvenih območij)

Uporaba pred vznikom soje. Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela.

Focus ultra (cikloksidim 10%)

2,0 L/ha enoletni ozkolistni plevel

4,0 L/ha večletni ozkolistni plevel

Tretiranje se opravi od
razvojne faze, ko so enoletni ozkolistni plevel in samosevna žita v razvojni fazi od dveh pravih
listov, do konca razraščanja (BBCH 12-29) in večletni ozkolistni pleveli v razvojni fazi od prvih
treh do petih pravih listov (BBCH 13-15

Harmony 50 SX (tifensulfuron – metil 50%)

Split aplikacija 2 x 7,5 g/ha

Sredstvo se v soji uporablja v razvojni fazi od popolnoma razvitih
kličnih listov do razvitega četrtega lista (BBCH 1(100) - BBCH14(104)

Proman (metobromuron 50%)

3 L/ha

Je talni herbicid, ki se uporablja v soji in sončnicah za zatiranje
pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia), dresni (Polygonum spp.),
pasjega zelišča (Solanum nigrum) in ščirov (Amaranthus spp.)

Sharpen 33 EC (pendimetalin 33%)

3 -5 L/ha

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in
širokolistnega plevelaTretira se po setvi do razvojne faze vznika posevka, ko poganjek prodre skozi zemljo na
površje (BBCH 00-09).

Sharpen plus (pendimetalin 40%)

2,5 – 4 L/ha

Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in
širokolistnega plevelaTretira se po setvi do razvojne faze vznika posevka, ko poganjek prodre skozi zemljo na
površje (BBCH 00-09).

Stomp aqua (pendimetalin 45,5 %)

2,6 L/ha

Tretira se v času po setvi pred vznikom gojene rastline.

Basagran 480 (bentazon 48 %)

Prepovedan na VVOI

1,5 – 2,0 L/ha

Tretira se od fenološke
faze, ko soja razvije prvi pravi list, do faze, ko soja razvije tretji pravi list (BBCH
11-13) in temperatura zraka ne presega 25 °C

Wish top (kvilazotop – p – etil 12%)

0,625 - 1,17 L/ha

Za zatiranje oziroma zmanjševanje zapleveljenosti nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega plevela.

 

 

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO!!

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 19.05.2023 22:01
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS