93. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.15 - 08.11.2022 07:28 - Zaključeno


V času odpadanja listja jablan in hrušk nastajajo na poganjkih številne odprte rane, ki predstavljajo vhodna mesta za povzročitelje bolezni. Da zmanjšamo možnost novih okužb, je potrebno v času odpadanja listja opraviti škropljenje z enim od naštetih bakrovih pripravkov. Uporabite lahko pripravek Cuprablau Z 35 WG ali Cuprablau Z 35 WP v 3 kg/ha (za zatiranje jablanovega škrlupa), samo proti jablanovem raku pa pripravek Nordox 75 WG v odmerku 1,6 kg/ha.

 

Priporočamo, da škropljenje opravite v času, ko so temperature zraka nad 0°C. V nasprotnem primeru lahko pride do pojava fitotoksičnosti.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo.

Pri izbiri posameznega pripravka upoštevajte omejitve glede skupnega števila škropljenj, ki so navedena v navodilih za uporabo.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 08.11.2022 07:28
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS