83. Varstvo sliv in češpelj pred češpljevim zavijačem - 03.08.2022 07:18 - Zaključeno


Ulovi češpljevega zavijača na feromonske vabe so se v zadnjih štirinajstih dneh močno povečali. Ogrožene so predvsem srednje pozne do pozne sorte sliv in češpelj. Za zatiranje češpljevega zavijača je mogoče uporabiti pripravke Coragen ali Voliam v odmerku 18-20 ml/hl, max. 0,3 l/ha, Delagate 250 WG v odmerku 0,3 kg/ha, Affirm opti v odmerku 2,5 kg/ha, Insegar 25 WG v odmerku 0,6 kg/ha ali Exirel v odmerku 50 ml/hl max. 0,75 l/ha.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 03.08.2022 07:18
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS