82. SPREMLJANJE IN DRUGO ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA - 01.07.2022 07:24 - Zaključeno


V vinogradih poteka pospešen razvoj grozdov in večina jagod je že presegla debelino graha. Med seboj so se začele dotikati (75 – 77 po lestvici BBCH).

Pri rednem spremljanju razvoja ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni zlata trsna rumenica, beležimo prisotnost večine ličink na razvojnih stopnjah L3 in L4. Še vedno se pojavljajo ličinke L1; že nekaj dni pa so prisotne tudi ličinke škržatka stopnji L5. Predvidevamo, da se bodo prvi odrasli osebki pojavili v naslednjih dneh.

Sedaj je nastopil ustrezen čas za nameščanje rumenih lepljivih plošč za spremljanje odraslih škržatkov!

Krajša video navodila lahko pogledate na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=V4rCVbMFOSE

Število potrebnih tretiranj:

V vinogradih za pridelavo grozdja v razmejenih območjih je v rastni dobi obvezno opraviti:

Dve tretiranji v okuženih območjih Dolenjske, Posavja in Bele krajine: V primeru, da vinogradnik po opravljenem prvem tretiranju spremlja ulov ameriškega škržatka na rumene lepljive plošče in izkazuje, da so ulovljeni manj kot 4 škržatki na ploščo na teden, drugega tretiranja ni potrebno opraviti. Sicer opravi drugo tretiranje ob ugotovljenem preseženem ulovu 4 odraslih škržatkov.

Najmanj eno tretiranje v varovalnih pasovih (glej seznam občin): Priporočamo spremljanje ulova ameriškega škržatka na rumene lepljive plošče. V primeru, da ulovite na ploščo 4 škržatke ali več na teden, opravite tudi drugo tretiranje.

V ekološki pridelavi sta dovoljena pripravka na podlagi a.s. piretrin, s katerima je treba opraviti 3 tretiranja. Sredstva na podlagi piretrina imajo kontakten način delovanja in posledično kratko delovanje, zato se tretiranja opravijo v presledkih, ki niso daljši od 7 dni.

  • Za drugo tretiranje svetujemo: MOSPILAN 20 SG (0,375 kg/ha; uporaba 1 krat letno), SIVANTO PRIME (0,5 l/ha; 1 krat letno) ali MOVENTO SC 100 (0,7 l/ha; 2 krat letno). V vinogradih z ekološko pridelavo uporabite FLORA VERDE (1,6 l/ha; 3 krat letno) ali BIOTIP FLORAL (1,6 l/ha; 3 krat letno).

Zatiranje v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah: zatiranje ameriškega škržatka je obvezno povsod po Sloveniji, to je v razmejenih območjih in izven njih. Obvezno je treba opraviti najmanj dve tretiranji proti ameriškemu škržatku, obenem pa morajo imetniki spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami. Če bo na rumeno lepljivo ploščo ulovljen vsaj en škržatek, je treba opraviti še tretje tretiranje.

Pri prvem in drugem tretiranju dajemo prednost pripravkoma MOSPILAN 20 SG ali SIVANTO PRIME, ki sta sistemična insekticida z rezidualnim delovanjem. Pri tem je treba upoštevati, da se lahko pripravka uporabita le enkrat v isti rastni dobi. Zatiranje lahko opravimo tudi s pripravkom MOVENTO SC 100, s katerim obenem zatiramo tudi trtno uš. V matičnih vinogradih je treba paziti na karenčno dobo. V trsnicah in matičnjakih lahko uporabite tudi DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha; 2 krat letno)

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

 

Območje vinorodne dežele Posavja je v letu 2022 razdeljeno po občinah na različna območja:

Razmejeno območje je sestavljeno iz okuženega območja in varovalnega pasu. Okuženo območje razmejenega območja je območje, v katerem se izvajajo ukrepi obvladovanja (zadrževanja).

Varovalni pas razmejenega območja je območje, v katerem se izvajajo ukrepi izkoreninjenja.

Žarišče okužbe je okuženo območje v varovalnem pasu ali izven razmejenega območja, v katerem se izvajajo ukrepi izkoreninjenja.

Detajlna določitev območij je bila predstavljena v prvem posebnem obvestilu.


Datum objave obvestila: 01.07.2022 07:24
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS