57. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV in NEKTARIN PRED BRESKOVO PEPELOVKO - 09.06.2022 14:07 - Zaključeno


 

V nasadih breskev in nektarin opažamo pojav breskove pepelovke. Za zatiranje te bolezni se lahko uporabi pripravek Mavita 250 EC ali Score 250 EC ali Sercadis, oziroma eden od pripravkov na osnovi žvepla: Azumo WG ali Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol Special ali Microthiol Dispess ali Pepelin ali Symbiotica fito – tekoče žveplo ali Thiovit Jet ali Vindex 80 WG ali Vertipin ali Pol-sulphur 800 SC ali Biotip Sulfo 800 SC .

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 09.06.2022 14:07
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS