52. OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ in VIŠENJ (češnjeva muha) - 11.06.2021 10:57 - Zaključeno


 

Ulov češnjeve muhe se spremlja s pomočjo rumenih lepljivih plošč.

 

V primeru preseženega pragu škodljivosti (ena muha na dve postavljeni vabi do faze, ko češnje spreminjajo barvo iz zelene v rumeno) priporočamo zatiranje z enim izmed naslednjih pripravkov:

  • Exirel v 1,0 L/ha (7 dni karence) ali

  • Imidan 50 WG v 1,5 kg/ha (14 dni karence) ali

  • Mospilan 20 SG v 0,375 kg/ha (14 dni karence) ali

  • Naturalis 2,0 L/ha (karence ni).

Za povečanje učinkovitosti lahko insekticidu dodamo beljakovinsko vabo Nutrel (1,5 % konc.).

 

Na vrtovih za zatiranje češnjeve muhe uporabe insekticidov ne priporočamo, tudi zaradi velike možnosti zanašanja škropilne brozge na sosednje površine, kot tudi upoštevanja razdalj od sosednih objektov (npr. hiš). Po izkušnjah lahko zadovoljivo učinkovitost zmanjšanja populacije češnjeve muhe dosežemo z izobešanjem rumenih lepljivih plošč (do 10 plošč na drevo) na vzhodno oz. sončno stran dreves. Rumene plošče je potrebno po obiranju odstraniti z dreves. Na vrtovih je za zmanjševanje deleža poškodovanih plodov od češnjeve muhe mogoče uporabiti vabo »Decis trap češnjeva muha«. Vabe se naj obesijo na južno stran krošnje drevesa, na višino 1,6 do 2 m od tal.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 11.06.2021 10:57
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MATKO Boštjan
Pripravil: Boštjan Matko
Seznam registriranih FFS