100. Obvestilo o zatiranju porove zavrtavke (Napomyza gymnostoma (Loew) in resarjev - 21.09.2020 11:24 - Zaključeno


Pri pregledu posevkov pora, česna v SV Sloveniji so bile odkrite prve poškodbe, ki jih povzroča porova zavrtavka ter prvi odrasli osebki.

Na manjših površinah česna, navadne čebule in pora priporočamo, da posevke čim prej pokrijete s kopreno (npr. vrteks ali podobni) in s tem preprečite prilet škodljivca in odlaganje jajčec.

V nasadih pora so bile ugotovljene tudi poškodbe od resarjev. Priporočamo postavitev modrih lepljivih plošč za spremljanje populacije resarjev. Za zmanjšanje številčnosti populacije resarjev je na poru in čebuli registriran pripravek Laser 240 SC v odmerku 0,45 L/ha (4,5 ml/100 m2) in Laser plus v odmerku 0,2 L/ha, ki ju je potrebno uporabiti ob izleganju prvih ličink, samo na čebuli, česnu in šalotki za zmanjšanje populacije cvetličnega resarja pa Benevia v odmerku 0,75 L/ha ob porabi vode od 200 do 800 L/ha.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

 


Datum objave obvestila: 21.09.2020 11:24
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS